Cílem Stavební společnosti NAVRÁTIL, s.r.o., je využití dobrého jména společnosti k rozšíření okruhu spokojených zákazníků a posílení pozice na trhu dodavatelů stavebních prací.

Certifikace

Společnost má zavedený integrovaný systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008, který je závazný pro všechny zaměstnance, subdodavatele a veškeré činnosti společnosti.

  • ČSN EN ISO 9001:2009
  • ČSN EN ISO 14001:2005
  • ČSN OHSAS 18001:2008
ČSN EN ISO 9001:2009
Systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 zákazníkům garantuje, že společnost používá takové pracovní postupy, systémy evidence a systémy organizace, které podporují udržování a zvyšování kvality odvedené práce.
ČSN EN ISO 14001:2005
Cílem systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 je snížení dopadů z činností společnosti na životní prostředí. Toho lze dosáhnout ohleduplným nakládáním s odpady, využíváním obnovitelných zdrojů nebo minimalizací rizik havárií. Všichni zaměstnanci společnosti uplatňují jednotné interní organizační postupy, jež zajišťují co nejšetrnější přístup k životnímu prostředí.
ČSN OHSAS 18001:2008
Certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008 minimalizuje nebezpečí, které ohrožuje bezpečnost zdraví všech pracovníků ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami společnosti. Cílem je také omezení pracovních úrazů a výskytu nemocí z povolání.
ČSN EN ISO 9001:2009ČSN EN ISO 14001:2005ČSN OHSAS 18001:2008